จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
 รหัสมาตราฐานด้านยา 24 หลัก


แจ้งข่าว

หากต้องการเพิ่มข้อมูลรหัสยา 24 หลักใหม่ ให้ส่งข้อมูลยาได้ทาง

E-mail : paithip@gmail.com

โทร. 0 2590 1641

 


หนังสือแจ้งเวียน "รหัสมาตราฐานยาเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูล"

โครงสร้างและการเชื่อมโยงรหัสมาตรฐานด้านยา 24 หลัก
แบบฟอร์มการขอรหัสยาที่ไม่มีในฐานข้อมูล
สรุปข้อมูลการพัฒนามาตรฐานกลางรหัสยา
 

   ฐานข้อมูลมาตรฐานกลางรหัสยา 24 หลัก

ข้อมูลรายการผลิตภัณฑ์ยาพร้อมรหัสมาตรฐานข้อมูล (ณ วันที่ 03/07/55)
  [update 20/05/2013]

 

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข