จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553

อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10)

 

การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ
(Advance ICD-10)
"
สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้โดย

1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลผู้สมัครด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน และครบถ้วน

3. ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารยืนยันการสมัครมาทางอีเมล์ E-mail : thcc.health@hotmail.com
    หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-25901492 หรือ 0-2965-9816

 

ค่าลงทะเบียนอบรม และการชำระเงิน

3,900 บาทต่อท่าน (รวมอาหารว่าง อาหารกลางวันและเอกสารประกอบการอบรม)

ชำระเงินโดยผ่าน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อบัญชี สมาคมเวชสารสนเทศไทย (อบรม) เลขที่ 142-0-04090-1

สำหรับผู้เข้าอบรมจะได้รับ หนังสือรับรองผ่านการอบรมฯ และหนังสือประกอบการอบรมฟรี  ดังนี้

1. หนังสือ ICD-10-TM 2014 Vol.5 (ฉบับใหม่ล่าสุด) จำนวน 1 เล่ม

 

ระยะเวลาการอบรมและสถานที่จัดอบรม

ครั้งที่ 1 :  ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้น)

ครั้งที่ 2 :  ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้น)

ครั้งที่ 3 :  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้น)

ครั้งที่ 4 :  ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร (เสร็จสิ้น)

 

กำหนดการรับสมัคร

* ขณะนี้ที่นั่งในการอบรมรุ่นที่ 1 , 2 และ 3 เต็มแล้วค่ะ  
   เนื่องจากที่นั่งในการอบรมมีจำนวนจำกัดจึงไม่สามารถรับเพิ่มได้  (ขออภัยในความไม่สะดวก)

 

ไฟล์แนบ :

 ตัวอย่างการออกใบเสร็จค่าลงทะเบียนการอบรม
 หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 4
 แบบตอบรับการลงทะเบียน รุ่นที่ 4
 กำหนดการอบรมครั้งที่ 4

 

สไลด์ประกอบการอบรม : 

 ICD-10 TM Radiology (update 06/05/58)
 การให้รหัสโรคกับระบบการเบิกจ่ายตามหลักประกันสุขภาพฯ (update 06/05/58)
 การตรวจสอบการรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการ (update 06/05/58)

 

 

** หากสนใจหรือมีข้อสงสัย: ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-1492 **

 

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข