จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553

อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10)

 

 

สไลด์ประกอบการอบรม Advance ICD-10 วันที่ 18-20 มิ.ย 2561 

 Advance ICD-10 (update 21/06/61)

 

 

** หากสนใจหรือมีข้อสงสัย: ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-1492 **

 

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข