จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
  ข่าวประชาสัมพันธ์

 ขอต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่กระทรวงสาธารณสุข สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ก่อนลงนามในหนังสือรับหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีที่ห้องทำงานชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี และมอบนโยบาย แนวทางทำงานแก่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรในกำกับทั้งหมด (24 สิงหาคม  2558)

 นโยบายการทำงาน 8 ข้อ สู่เป้าหมาย "ประชาชนมีสุขภาพดี" New ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ ขอร่วมไว้อาลัยกับเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ New

 
 
 

  • IOSBanner
  • AndroidBanner
กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Bureau of Policy and Strategy
กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ
กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
Health Systems Research Intitute
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
National Health Security Office
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
National Health Commission Office
of Thailand
สำนักงานสถิติแห่งชาติ
National Statistical Office
องค์การอนามัยโลก
World Health Organization
สมาคมเวชสารสนเทศไทย
Thai Medical Informatics
Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข