การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ และรหัสกิจกรรมการให้บริการปฐมภูมิในชุมชน
สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2556

ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

IMG_0103_resize IMG_0104_resize IMG_0118_resize

IMG_0181_resize IMG_0171_resize IMG_0175_resize

IMG_0178_resize IMG_0179_resize IMG_0180_resize

เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ


กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข