อบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า

ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก

 

 

เขียนโดย กลุ่มมาตรฐานข้อมุลสุขภาพ

อัพเดท ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มมาตรฐานข้อมุลสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข