ประชุมการให้รหัส ICD-10-TM Simplified version ในสังกัดสถานพยาบาลภาครัฐ

วันที่ 18 กันยายน 2560

ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

 

         เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2560 กลุ่มข้อมูข่าวสารสุขภาพ5 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีการจัดประชุมการให้รหัส ICD-10-TM Simplified version ในสังกัดสถานพยาบาลภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อแนะนำแนวทางการให้รหัสโรค มีความเข้าใจในการให้รหัสแต่ละรหัสง่ายยิ่งขึ้น

 

 

เขียนโดย  

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 5  

ณ วันที่ 18 กันยายน 2560  


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูข่าวสารสุขภาพ5 กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข