การประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การจัดทำพิกัดหน่วยงานบริการสุขภาพประเภทคลินิกและร้านขายยาที่ขึ้นทะเบียน"

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม มารวมการ์เด้น กรุงเทพฯ
  

  

  

  สไลด์การประชุม (09/06/2014)

 


เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ


กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข