จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ
30 สิงหาคม 2553
   ข่าวกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า

วันที่ 27-29 มกราคม 2559
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก

การอบรมเชิงปฏิบัติการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น

วันที่ 20-22 มกราคม 2559
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก

ประชุมรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อมูลการให้รหัส (ICD-10-TM) ในคลังข้อมูลสุขภาพ

วันที่ 29 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุม 1 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพการสรุป ให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD Coding)

วันที่ 9-10 กันยายน 2558
ณ สสจ.อุบลราชธานี


The 7th World Health Organization Family of International Classification (WHO-FIC)

ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชาThe 6 th WHO-FIC Asia-Pacific Network Bangkok, Thailand 2013

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
ICD-10 Training for Trainers (Lao People's Democratic Republic)

ณ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 •  
  • IOSBanner
  • AndroidBanner
  กระทรวงสาธารณสุข
  Ministry of Public Health
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
  Bureau of Policy and Strategy
  กลุ่มคลังข้อมูลสุขภาพ
  กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Health Systems Research Intitute
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
  สร้างเสริมสุขภาพ
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Security Office
  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  National Health Commission Office
  of Thailand
  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
  National Statistical Office
  องค์การอนามัยโลก
  World Health Organization
  สมาคมเวชสารสนเทศไทย
  Thai Medical Informatics
  Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
  กลุ่มพัฒนามาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ
  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข