รหัสมาตรฐานสุขภาพ

ฐานข้อมูลรหัส ICD-10-TM 2016 [30/10/2018] Update ดาวน์โหลด
รหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (เพิ่มเติม) [13/11/2016] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสโรค อาการและหัตถการแพทย์แผนจีน [29/01/2016] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสโรค อาการและหัตถการแพทย์แผนไทย [11/04/2015] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัส ICD-10-TM 2012  [13/11/2013] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสผ่าตัดและหัตถการ 2012 [02/08/2013] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสผู้พิการ (ICF) 2012 [21/01/2013] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสกิจกรรมการให้บริการปฐมภูมิในชุมชน [12/11/2016] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสเครื่องมือแพทย์ [18/07/2012] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสสิทธิการรักษาพยาบาล [30/10/2013] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสวุฒิการศึกษา (กระทรวงสาธารณสุข) [19/05/2011] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสวุฒิการศึกษา (Mapping) [19/05/2011] ดาวน์โหลด
รหัสวัคซีน ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ [25/07/2016] ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสอาชีพ ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสศาสนา ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสเชื้อชาติ ดาวน์โหลด
ฐานข้อมูลรหัสประเทศ ดาวน์โหลด
โปรแกรมระบบค้นหารหัส ICD แบบกึ่งอัตโนมัติ + คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลด
โปรแกรม Mapper 1.0 + คู่มือการใช้งาน ดาวน์โหลด
รหัส ICD-10-TM ที่พบบ่อยใน PCU ดาวน์โหลด
รหัสการตรวจคัดกรองยอดฮิต ดาวน์โหลด
รายการรหัส ICD-10-TM 2007 ดาวน์โหลด

 

 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข