สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ
การให้รหัสโรคและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลในรพ.สต. จังหวัดบุรีรัมย์
  
  

  สไลด์การวิเคราะห์ระบบข้อมูลรพ.สต. (8/04/2014)

 


เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ


กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข