สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพ
การให้รหัสโรคและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลในรพ.สต. จังหวัดบุรีรัมย์
  
  

  สไลด์การวิเคราะห์ระบบข้อมูลรพ.สต. (8/04/2014)

 
กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข