การอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการเบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559

ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก

 

 

เขียนโดย กลุ่มมาตรฐานข้อมุลสุขภาพ

อัพเดท ณ วันที่ 22 มกราคม 2559


 

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มมาตรฐานข้อมุลสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข