การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า (Advance ICD-10) รุ่นที่ 4"

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2558

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 


เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ

อัพเดท ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2558กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข