การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า (Advance ICD-10) รุ่นที่ 2"

ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


             เมื่อวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 ได้รับเกียรติจาก นพ.สมยศ ศรีจารนัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า (Advance ICD-10) รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทยร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าสนใจร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 312 คน


เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ

อัพเดท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2558กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข