การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า (Advance ICD-10) รุ่นที่ 1"

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.


             เมื่อวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้รับเกียรติจาก นพ.สมยศ ศรีจารนัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ ระดับก้าวหน้า (Advance ICD-10) รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยสมาคมเวชสารสนเทศไทยร่วมกับสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และในการจัดอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าสนใจร่วมการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 441 คน


เขียนโดย กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ

อัพเดท ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558กลับหน้าหลัก

Copyright ©2008 THCC.OR.TH. All rights reserved.
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ. กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข